Huis en Tuin

Tuinmeubelen – Inrichten van huis en tuin

Onze werkwijze: Een eerste vrijblijvende afspraak op de projectlocatie waarin de opdracht besproken wordt die u van ons verwacht. Tijdens deze afspraak overlopen we in detail alle delen waaruit een opdracht kan bestaan.

Een opdracht kan bestaan uit de volgende delen:

Opmetingsplan : opmeting van het bestaande terrein. Indien u een correct plan van de huidige toestand in uw bezit heeft, zijn er geen nieuwe opmetingen nodig
Hoogtemetingen : bepalen van hoogtelijnen. Enkel nodig bij grote hoogteverschillen
Inventarisatie terrein : steeds nodig om de bestaande toestand te inventariseren, de planten/bestrating die al dan niet behouden moet worden
Voorontwerp : enkele potloodschetsen die als basis kunnen gebruikt worden om het verdere project uit te werken
Ontwerp : tuinontwerpplan dat alle belijningen in de tuin omvat, dit kan meerdere malen worden aangepast aan uw wensen
Uitvoeringsplan : hierin zitten de uit te voeren werken beschreven
Beplantingsplan : de planten worden op het ontwerp ingevuld, tevens een beplantingslijst (en/of onderhoudslijst van de beplanting) wordt toegevoegd
Verlichtingsplan : de verlichtingspunten, bekabeling van de verlichting, …
Bestek : prijsopgave van de bestrating/terrassen, tevens ook voor de uit te voeren werken
Matenplan : berekening van de hoeveelheden voor grondverzet, klinkers, dolomiet, …
Werkopvolging : opvolging van de werken die uitgevoerd worden door een tuinaannemer
Wij maken onmiddellijk tijdens deze eerste afspraak een definitieve kostprijs aan de hand van de opdracht die er wordt opgesteld.
Na uw akkoord voor uitvoering, verloopt elk project zoals u, als klant, dit heeft aangegeven in de opdracht.

Om u een idee te geven van de prijs voor een tuinontwerp kan u een prijsofferte nu aanvragen, deze krijgt u binnen de 48 uur in uw mailbox.